Zoznam dokumentov o
udelenie schengenského víza

VÍZOVÉ CENTRUM

PONY EXPRESS je oficiálnym externým poskytovateľom služieb pri zbere žiadostí o víza Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve.

 

Vízové centrum Slovenskej republiky poskytuje služby pri zbere žiadostí o krátkodobé schengenské víza (typu C) a podporných dokladov v bežnom režime.

Vízové centrum Slovenskej republiky poskytuje služby pri zbere žiadostí o krátkodobé schengenské víza (typu C) a podporných dokladov v bežnom režime.

Schengenské vízum typu C potrebujete, ak plánujete navštíviť Slovensko za obchodným, turistickým alebo súkromným účelom a celková doba Vášho pobytu v Schengenom priestore nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 180 dní.